De bal rolt weer in Laag-Soeren.

Soerenaren weten al lang dat Laag-Soeren het mooiste van Gelderland is. Niet alleen wat de ligging aan de Veluwezoom betreft, natuurschoon en rust, maar ook qua mentaliteit en sfeer in het dorp. Denk maar eens aan wat er gebeurt tijdens de Oranjefeesten en de Decemberactiviteiten. Al jarenlang trekt omroep Gelderland in de zomer enkele weken door de provincie, op zoek naar het mooiste dorp. Zo ook dit jaar weer, want ze hebben het nog niet gevonden. Laag-Soeren heeft zich nu ook aangemeld om mee te willen dingen. Voorzichtig werd dit in het dorp bekend gemaakt en een team van 10 geformeerd om de organisatie ter hand te nemen en het geheel vorm te geven. Want daar komt toch wel wat voor kijken. Organiseren met 10 moet kunnen, maar uitvoeren vraagt meer. Op de 2 e infoavond in de Harmonie bleek wel dat veel inwoners hier gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Veel sponsoren hadden toegezegd te steunen met geld en/of goed en ook dat aantal groeide nog deze avond. Verenigingen van verschillende pluimage zegden medewerking toe en velen meldden zich aan om hand en spandiensten te verlenen. Sandra Zittersteijn en haar team waren blij met het getoonde enthousiasme. Enkele onderdelen van het programma, zoals de parade, zijn al bekend. Daar kan al op worden ingespeeld. Op 30 augustus zal ’s morgens pas blijken wat er specifiek van Laag-Soeren gevraagd wordt. Dan kunnen we ook aan de buitenwereld laten zien dat een klein dorp groot kan zijn. Het balletje rolt. Laag-Soeren zal zich laten gelden.

Mart.

Geplaatst in Column van Mart op 18 jul 2019